Konserwacja

Z wykształcenia jestem konserwatorem zabytków i bardzo chętnie śpieszę im na ratunek.
Właściwie, konserwatorem zabytków jestem też z zamiłowania – wykonywaniu tego zawodu towarzyszy poczucie misji. I satysfakcja, nie do opisania, gdy po długich pracach w pocie czoła, z zaniedbanego obiektu wydobywa się pierwotny blask.

Zlecenia konserwatorskie realizuję w całości czyli przeprowadzam wszystkie konieczne badania i ekspertyzy, konserwuję, w razie konieczności rekonstruuję, a na koniec sporządzam dokumentację konserwatorską wraz z koniecznymi zaleceniami na przyszłość.

Realizuję konserwacje elementów, rzeźb i płaskorzeźb kamiennych oraz drewnianych, kapliczek, nagrobków, całych obiektów urbanistycznych oraz – oczywiście – mozaik.