Chung's Electronic Co., Ltd.

Unit 1-3, 9/F Wang Lung Industrial Building
11 Lung Tak Street
000 Tsuen Wan
Hong Kong
+825 2611 3081