Linia produkcyjne SLG

Linia łupania SLG oraz inne jej modyfikacje to najpopularniejszy typ naszych lini produkcyjnych. Na tego rodzaju liniach obrabiany zostaje surowiec o wymiarach wejściowych do 450x550x aż 3000 mm. Produktami wyjściowymi mogą być wówczas kamienie budowlane najróżniejszych wymiarów oraz kostki brukowe wszystkich wielkości. Zależy od klienta, na jakie produkty chce ukierunkować swoją produkcję.

Surowiec wejściowy zostaje załadowany na początku linii produkcyjnej przy pomocy wideł ładowarki kołowej. Po obróbce na linii produkcyjnej SLG zostają produkty rozsortowane do stalowych kontenerów lub big-bagów (ewentualnie paletowane), po czym są odwożone ładowarką kołową na miejsce składowania. W zależności od życzenia klienta produkty mogą zostać rozsortowane bezpośrednio przy pomocy przenośników prowadzących wprost na poszczególne składowiska. Pod linią produkcyjną standardowo umieszczane są przenośniki, które zbierają odpad kamienia powstały w trakcie produkcji i odprowadzają go poza przestrzeń linii produkcyjnej, skąd może być odwieziony do dalszej obróbki.

Standardowo gwarantujemy odbycie konsultacji, na podstawie których staramy się w zaoferowanym rozwiązaniu odzwierciedlić maksymalne wymogi klienta, jak też by klientowi została zaoferowana maksymalna wydajność oraz wykorzystanie dostarczonego urządzenia. Do zminimalizowania kosztów i podniesienia zysku oraz przyśpieszenia zwrotu inwestycji, przeprowadzamy z klientami konsultacje dotyczące organizacji pracy, manipulacji z surowcem oraz dalsze kwestie dodatkowe.

Standardowo zostają w linii SLG zastosowane, prócz różnego rodzaju przenośników, poniżej podane łupiarki:
łupiarka do kamienia budowlanego (1 szt.)
łupiarka do kostek brukowych (2-6 szt.)
W naszych rozwiązaniach nie ograniczamy się do już wyprodukowanego zestawienia maszyn. Z tego powodu poniżej podane propozycje zestawień mają jedynie charakter ilustracyjny. Rozwiązania dotyczące Państwa produkcji mogą się od podanych różnić. Każdy nasz klient ma wyjątkowe warunki, dlatego też nasze rozwiązania są za każdym razem wyjątkowe.
Now you can help in the development of superexpo.com and the exhibition industry!

We are asking you to help in collecting funds to extend the current form of the portal and its independence. Until now, the portal has been maintained from private funds, but we want to go ahead and grow for our users. The portal unites the entire trade show industry: it is addressed to exhibitors, organizers and visitors - we care about maintaining and transferring these mutual relations to a higher level.

superexpo team Digitization and development of the trade shows with our help is also in your hands!

Thanks to the support, we will get the opportunity to better influence on the direction of evolution and even better promotion of the industry. Superexpo.com is a place of presentation for companies and free materials for those interested, including video and 360 degree virtual tours. A professional approach in the implementation of materials and management of the portal costs us a lot of work and we would like the portal to be user-friendly and free of ads. We are aware that most people will skip our appeal, but if superexpo.com is useful to you or you believe in our mission, consider supporting our initiative.