ELITE FICINA GROUP SpA

Room 1609 Xinzhou Garden Tower B Fuqiang Road
518048 Shenzhen
China
+852 8175 8163
+86 755 22143070