Automatyczne wagi porcjowe

dealne do porcjowania i kontroli zużycia wszelkich sypkich materiałów w młynach, kurnikach, mieszalniach pasz itp.

Ważenie bazuje na prostej zasadzie równowagi pomiędzy ciężarem porcji, a balansem zamocowanym do wagi.

Prostota działania eliminuje zawodność i błędy w dokładności.