CARILLONY

W ofercie:

Dzwony Carillonowe (specjalnie strojone).
Carillonowe konstrukcje wieżowe lub wolnostojące.
Automatyka sterująca do Carillonów.
Carillon to dzwonowy instrument muzyczny składający się, z co najmniej dwóch oktaw chromatycznych, czyli 23 dzwonów, na których wygrywane są melodie. Carillony nie tylko pięknie brzmią stwarzając niepowtarzalny nastrój, ale także wzbogacają architekturę wież i obiektów, na których zostały zamontowane. Instrumenty składające się z mniejszej ilości dzwonów nazywane są kurantami. Wygrywanie melodii na naturalnych dzwonach odbywa sią za pomocą młotków elektromagnetycznych zainstalowanych w ich wnętrzu. Program jest tak ułożony aby grane melodie w ciągu roku odpowiadały danemu okresowi liturgicznemu.

Nasza firma zainstalowała zestawy dzwonów strojonych do wygrywania melodii m.in. dla: Sanktuarium w Licheniu (25 dzwonów), parafii pw. Św. Jana Kantego w Chicago (25 dzwonów), Ratusza Staromiejskiego w Toruniu (12 dzwonów), Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi (15 dzwonów, inwestor Muzealna Czeladź), Parafii Św. Jana Kantego w Krakowie (10 dzwonów), Kolegiaty Św. Anny w Krakowie, parafii pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu, Klasztoru OO. Franciszkanów w Sanoku, Politechniki Częstochowskiej (12 dzwonów), Poznańskiego Ratusza (inwestor Muzeum Poznania), parafii Chrystusa Sługi w Ełku, parafii Św. Tomasza Apostoła w Warszawie (15 dzwonów), parafii Św. Marcina w Jarocinie (15 dzwonów, inwestor Miasto Jarocin), parafii Rzym.-Kat. w Mroczkowie Gościnnym, parafii Siauliu Svc. M. Marijos Nekaltojo Prasidejimo - Litwa oraz przeprowadziła remont kapitalny Carillonu zainstalowanego wcześniej przez konkurencyjną firmę w parafii Św. Antoniego w Rybniku (15 dzwonów).