Wydawnictwo Pallottinum jest wydawnictwem katolickim, którego właścicielem prawnym jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) Prowincja Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu.

Pallottinum rozpoczęło swoją działalność w Poznaniu w 1948 r., jednak aktywność wydawnicza Księży Pallotynów została zapoczątkowana już w roku 1908 wydaniem we Lwowie, w Wydawnictwie „Polonia”, czasopisma „Królowa Apostołów”. Pierwsze pozycje książkowe ukazały się w Cieszynie w 1913 r. Szeroko znaną i prężną działalność wydawniczą – jako jedno z naczelnych apostolskich zadań statutowych – prowadzili pallotyni w okresie międzywojennym. Od 1927 r. oficyna (wydawnictwo i drukarnia) mieściła się w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 71. Ukazało się wtedy wiele książek oraz czasopism: dziennik „Polak – Katolik” i periodyki: „Przegląd Katolicki”, „Posiew”, „Rodzina Polska”, „Królowa Apostołów”, „Apostoł wśród Świata”. Cała działalność wydawnicza miała na celu kształtowanie i ugruntowanie świadomości religijnej i patriotycznej. Osobną kartę pracy wydawniczej stanowiły Kalendarze Królowej Apostołów. Wśród modnej w latach międzywojennych literatury kalendarzowej oddały niemałe usługi polskiej kulturze religijnej.

Po II wojnie światowej pallotyni zakupili w Poznaniu obecną działkę, na której stały wówczas baraki. Urządzono w nich kościół, kilka mieszkań oraz zaczęto sprowadzać z różnych stron proste maszyny drukarskie, inicjując w ten sposób działalność drukarską i wydawniczą. Mimo trudności z władzami komunistycznymi, które nielegalnie rządziły wtedy w Polsce, udało się wydawać książki religijne. Dwukrotnie ówczesne władze kradły cały sprzęt drukarni, nasyłając swoje oddziały tzw. milicji obywatelskiej. Sprzęt poligraficzny wywożono i niszczono młotami.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. wybudowano obecne budynki i zakupiono maszyny drukarskie i introligatorskie. Park maszynowy jest ciągle unowocześniany.

Dziś książki ze znakiem Pallottinum znane są nie tylko czytelnikom w kraju, docierają bowiem do wszystkich ośrodków polonijnych na całym świecie. Tematyka i profil rodzajowy kształtowały się powoli i ostatecznie skrystalizowały w latach sześćdziesiątych. Jak każde wydawnictwo, zgodnie zresztą z osiągnięciami swego międzywojennego poprzednika, Pallottinum miało ambicje i chciało korzystać z pełnej skarbnicy katolickiego piśmiennictwa ojczystego i światowego, w każdym jego rodzaju i kształcie literackim.

Przez cały okres istnienia Pallottinum wydawane są książki specjalistyczne, naukowe, podręczniki uniwersyteckie, albumy, mszały, śpiewniki, modlitewniki, księgi liturgiczne, a także literatura o tematyce religijnej oraz inne pomoce duszpasterskie.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.
Now you can help in the development of superexpo.com and the exhibition industry!

We are asking you to help in collecting funds to extend the current form of the portal and its independence. Until now, the portal has been maintained from private funds, but we want to go ahead and grow for our users. The portal unites the entire trade show industry: it is addressed to exhibitors, organizers and visitors - we care about maintaining and transferring these mutual relations to a higher level.

superexpo team Digitization and development of the trade shows with our help is also in your hands!

Thanks to the support, we will get the opportunity to better influence on the direction of evolution and even better promotion of the industry. Superexpo.com is a place of presentation for companies and free materials for those interested, including video and 360 degree virtual tours. A professional approach in the implementation of materials and management of the portal costs us a lot of work and we would like the portal to be user-friendly and free of ads. We are aware that most people will skip our appeal, but if superexpo.com is useful to you or you believe in our mission, consider supporting our initiative.