Firma Mor­feusz jest wiodącym pro­du­centem kołder, poduszek, bielizny poś­cielowej, pod­kładów ochronnych na materac oraz dostawcą sze­rokiej gamy pro­duktów frotte. Ponadto spec­jal­izujemy się w pro­dukcji galanterii stołowej.

Naszymi odbiorcami są głównie hotele, pen­sjonaty, placówki opieki zdrowotnej i restau­racje. Sprawnie dzi­ałający sklep inter­netowy zapewnia klientom indy­wid­u­alnym łatwy dostęp do naszych produktów.

Bazując na wysokiej jakości tkan­inach, nowoczesnym parku maszynowym i pro­fesjon­alnym zespole spec­jal­istów, jesteśmy dobrym part­nerem dla naszych klientów.

Jeśli szukają Państwo pro­fesjon­alizmu, doświad­czenia, źródła niebanalnych rozwiązań i sukcesu, to są Państwo w dobrym miejscu.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.