Bastion ERP

Bastion ERP to nowoczesny system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem.

W sposób kompleksowy obejmuje strategiczne obszary działalności firmy. Niezależnie od wielkości firmy, aby podejmować optymalne decyzje zarządcze oraz wyznaczać strategie rozwoju niezbędna jest koordynacja i nadzór nad poszczególnymi działami firmy.

Bastion ERP w sposób kompleksowy dostarcza narzędzi koniecznych do podejmowania właściwych decyzji. W sposób przejrzysty i łatwy zapewnia stały monitoring sytuacji ekonomicznej firmy. Ułatwia planowanie strategiczne, funkcje budżetowania pozwalają szybko uzyskać niezbędne dane do analiz finansowych i marketingowych.

Nasi wybrani klienci...

Wszechstronne rozwiązanie

Bastion ERP składa się z następujących programów:

Bastion ERP Financials – rachunkowość finansowa i zarządcza, środki trwałe, raporty i analizy. Więcej ...
Bastion ERP Distribution – sprzedaż, gospodarka magazynowa, dystrybucja. Więcej ...
Bastion ERP Personnel – zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry, płace. Więcej ...
Bastion ERP CRM - zarządzanie relacjami z Klientami. Więcej...

Możliwości

Rachunkowość finansowa;
Rachunkowość zarządcza – controling;
Stały monitoring sytuacji firmy – Business Inteligence;
Gospodarka magazynowa;
Zarządzanie dystrybucją i warunkami sprzedaży;
Kontrola obiegu dokumentów;
Wszechstronne analizy dla procesu decyzyjnego;
Zarządzanie zasobami ludzkimi;
Zarządzanie systemem wynagrodzeń;
Współpraca z wieloma urządzeniami i aplikacjami zewnętrznymi.