Audyty Energetyczne

Hurtownie Elektryczne GRODNO, proponują Państwu usługi w zakresie:

optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej
minimalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej

kompensacji mocy biernej
pomiarów jakości energii elektrycznej
kontroli procesów projektowych i inwestycyjnych
badań i pomiarów okresowych w zakresie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej
projektowania i wykonawstwa

Jak znajdujemy oszczędności?

W ramach prowadzonych działań, oferujemy Państwu, w pierwszym etapie naszej współpracy, bezpłatną analizę wstępną gospodarki elektroenergetycznej z oszacowaniem potencjalnych oszczędności możliwych do wygenerowania w firmie.

Na wstępnym etapie współpracy nasze działania wykonywane są w oparciu o analizę dostarczonych przez Państwa faktur za sprzedaż i przesył energii elektrycznej.

W drugim etapie prac oferujemy Państwu odpłatnie wykonanie kompleksowego audytu elektroenergetycznego ze wskazaniem technicznych możliwości wygenerowania oszczędności w zakresie przesyłu energii.

Audyt wykonujemy w oparciu o wyniki analizy wstępnej, dokumenty formalno-prawne oraz dokumentacje techniczno-ruchową urządzeń między innymi.

umowę sprzedaży energii elektrycznej
warunki techniczne zasilania z umową przyłączeniową
schemat ideowy zasilania
aktualne grafiki obciążeń prądowych dla poszczególnych przyłączy elektroenergetycznych

W sposób tabelaryczny i graficzny prezentujemy Klientowi możliwości najlepszych rozwiązań techniczno-ekonomicznych, przedstawiając równocześnie wytyczne dotyczące niezbędnych działań formalno-prawnych lub inwestycji optymalizujących koszty przesyłu energii elektrycznej. Koszty usługi związane z realizacją drugiego etapu są indywidualnie negocjowane z naszym przedstawicielem handlowym.

Po zakończeniu procesu audytorskiego oferujemy prowadzenie bieżącego monitoringu gospodarki elektroenergetycznej w Państwa firmie. W ramach długofalowej współpracy, gotowi jesteśmy reprezentować Państwa interesy przed służbami Zakładu Energetycznego w zakresie kontroli bieżących rozliczeń oraz jakości dostarczanej energii elektrycznej.

W kolejnej fazie współpracy oferujemy Państwu wdrożenie przedstawionych w audycie procesów optymalizacyjnych, poprzez zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych bezpośrednio związanych z procesem minimalizacji kosztów przesyłu energii elektrycznej.

Aby móc negocjować niższe stawki u sprzedawców energii elektrycznej , utworzyliśmy wspólnie z naszymi Klientami grupę zakupową, którą obecnie zarządzamy. W ramach udzielonych nam pełnomocnictw, negocjujemy w imieniu naszych Klientów korzystniejsze warunki sprzedaży energii elektrycznej. Udział w grupie zakupowej oraz przystąpienie do programu optymalizującego gospodarkę elektroenergetyczną w firmie pozwala znacznie ograniczyć całkowite koszty zakupu i przesyłu energii elektrycznej, co w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej pozwala oszczędzić znaczne kwoty.

Dla kogo świadczymy usługi?

Współpracujemy z zakładami przemysłowymi, szpitalami, firmami zarządzającymi kompleksami handlowymi i biurowymi, spółdzielniami oraz wspólnotami mieszkaniowymi.

Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowej gospodarki elektroenergetycznej w tym optymalizacji kosztów przesyłu energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej. Zajmujemy się między innymi bilansowaniem mocy i planowaniem zamówień oraz monitorowaniem parametrów techniczno-ekonomicznych mających wpływ na wysokość rachunków za energię elektryczną.