Misja Instytutu Badania podstawowe i stosowane prowadzone przez Instytut dotyczą przede wszystkim obszarów żywności i żywienia, biologii rozrodu oraz zdrowia człowieka. Jednocześnie podejmowane są działania komplementarne obejmujące kształcenie i rozwój kadry naukowej oraz budowanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem w ramach wdrażania efektów badań. Interdyscyplinarny zespół pracowników składa się ze 140 naukowców i 30 doktorantów pracujących w 12 zakładach, 5 laboratoriach i 5 pracowniach zintegrowanych. Działalność pracowników Instytutu skupia się na rozwiązaniu problemów o znaczeniu regionalnym jak również globalnym w zakresie:

Jakości i bezpieczeństwa żywności - poprzez badanie wzajemnych interakcji pomiędzy składnikami żywności a organizmem człowieka; identyfikację, ocenę i wdrożenie strategii doskonalenia wartości odżywczych i prozdrowotnych żywności; oraz rozpoznanie istoty, następstw i leczenia niepożądanych reakcji organizmu na składniki żywności – w tym nietolerancji, alergii i patogenności;

Biologii rozrodu - poprzez prace badawcze nad przyczynami niepłodności człowieka i zaburzeniami rozrodu zwierząt; wprowadzenie nowych technik terapeutycznych i metod biotechnologicznych w celu zapobiegania i leczenia niepłodności; a także opracowywanie narzędzi służących ochronie bioróżnorodności produkcji zwierzęcej i wybranych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem;

Zdrowia - w odniesieniu do osiągnięcia i utrzymania wysokiego komfortu życia człowieka z naciskiem na rozpoznanie mechanizmów oddziaływania żywności i środowiska w profilaktyce otyłości, cukrzycy typu 2, alergii i innych chorób dietozależnych.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.
Now you can help in the development of superexpo.com and the exhibition industry!

We are asking you to help in collecting funds to extend the current form of the portal and its independence. Until now, the portal has been maintained from private funds, but we want to go ahead and grow for our users. The portal unites the entire trade show industry: it is addressed to exhibitors, organizers and visitors - we care about maintaining and transferring these mutual relations to a higher level.

superexpo team Digitization and development of the trade shows with our help is also in your hands!

Thanks to the support, we will get the opportunity to better influence on the direction of evolution and even better promotion of the industry. Superexpo.com is a place of presentation for companies and free materials for those interested, including video and 360 degree virtual tours. A professional approach in the implementation of materials and management of the portal costs us a lot of work and we would like the portal to be user-friendly and free of ads. We are aware that most people will skip our appeal, but if superexpo.com is useful to you or you believe in our mission, consider supporting our initiative.