TRANSBIT Sp. z o.o.

ul. Ɓukasza Drewny 80
02-968 Warszawa
Poland
+48 22 5504 800
+48 22 550 48 10
Telecommunication
Defence industry