LogiTower – regał jednowieżowy

Jednowieżowy magazyn blach LogiTower, w którym towary są składowane w jednej kolumnie, a winda podaje półki bezpośrednio do operatora.

Automatyczny regał na blachy LogiTower przeznaczony jest do składowania nie tylko arkuszy blach, ale także:

- ciężkich palet, narzędzi, form lub matryc
- dłużyc (pręty, profile, rury)
- wielu innych towarów o dużych masach i wymiarach.

Automatyczny magazyn blach i dłużyc umożliwia ergonomiczne i bezpieczne składowanie ciężkich towarów przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnej wysokości pomieszczenia:

- nawet do 6 ton/półkę
- do 12 metrów szerokości
- załadunek przy użyciu wózka widłowego, suwnicy, itp.
- współpraca z systemami cięcia laserowego (FIBER) lub innej obróbki.

Korzyści:
- oszczędność powierzchni
- wysoka ergonomia obsługi
- bezpieczeństwo użytkowania
- kontrola stanów magazynowych
- oszczędność czasu
- integracja z WMS
- ochrona towarów
- na zewnątrz budynku
- składowanie ciężkich i dużych towarów