Alkosan-Grund

Szybkoschnący lakier podkładowy na bazie alkoholu do powierzchni mebli. Bardzo dobre uwydatnienie naturalnego obrazu drewna, podatność na szlifowanie i siła kryjąca.
Baza środków wiążących: żywice sztuczne / nitroceluloza; główny rozpuszczalnik: etanol; udział rozpuszczalników niealkoholowych: poniżej 10%.
Produkty na bazie alkoholu, takie jak ADLER Alkosan-Grund, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakładów lakierniczych (BGBI. 873/1995), należy traktować przy obliczaniu strumieni masowych jako materiały lakiernicze ubogie w rozpuszczalnik i dlatego też nie trzeba ich uwzględniać.
ADLER Alkosan-Grund zawiera już optymalną ilość środków chroniących przed działaniem światła jako ochrona przed zżółknięciem, nie powinno się ich zatem więcej dodawać.