Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 56A (7x8A)

working