BRĄZOWY

Profil firmy na platformie: BEZPŁATNY
Dostęp do narzędzi: BEZPŁATNY
LiveShare: BEZPŁATNE
Rozmiar stoiska : MAŁE (60 m2)
Liczba hotspotów produktów: 3
Liczba hotspotów informacyjnych / filmowych: 2
Liczba ujęć wewnątrz stoiska: 1
Standardowa grafika stoiska: w zestawie (jedna z 5)