BUDMA 2016

2016-02-07 10:05:16
W dniach 2-5 luty odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury. Wydarzenie to jest uważane, za jedno z najważniejszych wydarzeń odbywających się na Poznańskich Targach. Na miejscu zaprezentowało się ponad tysiąc wystawców, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Minione wydarzenie dedykowane było 4 głównym grupom zwiedzających: architektom, inwestorom, wykonawcom oraz przedstawicielom handlu.
W programie każdy z w/w grup na pewno znalazł coś dla siebie np. dodatkowe wydarzenia specjalne z udziałem ważnych osobliwości z danej branży.
Targi BUDMA swój pierwszy dzień zadedykowały przedstawicielom handlu, tak by mogli oni poprowadzić w jak najbardziej komfortowy sposób rozmowy biznesowe. Dla architektów przewidziano min. warsztaty i konkursy ale również spotkanie ze znanym na całym świecie architektem. W podobny sposób dla inwestorów i wykonawców przygotowano szereg interesujących prezentacji, konferencji, konkursów itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From 2 to 5 February 2016 in Poznań will start World Trade Center about Architecture and Tectonics. BUDMA – it's a name od these project and it's one of the biggest and best project on World Trade Center in Poznań. There was presented more than 1000 exibitors, who are experts in the filed. Comming exhibition is proposed to 4 groups people: architects, investors, maders and representatives of trade.
In program everyone can found something for themself . Event BUDMA first day gives to representatives of trade, becouse BUDMA want give the best options for bussines talking to these group. For architects in plan are meeting with famouse persons in these area and among others workshop and competitions. For maders and investors prepared many interesting presentations, competitions and conferences.